Čistící tablety do kávovarů kompatibilní s Jura, Deloghi, Bosch, Siemens, Seaco

ČISTÍCÍ TABLETY PRO KÁVOVARY Naše čistící tablety odstraňují zbytky kávy, kávové tuky a oleje z Vašeho kávového přístroje. Pravidelné čištění prodlužuje životnost přístroje a zlepšuje chuť kávy. Čistitící tablety pro  kávovary jsou určeny jak pro profesionální uživatele, jako jsou pekařství, kavárny, bistro, restaurace ale i do domácností.

OPTIMÁLNÍ PRO AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ Důkladné čištění vestavěných kávovarů při automatickém čištění odstraňuje zbytky kávy olejů, špíny, usazeniny a tuku. Dokonce termosky, čajové a kávové konvice mohou být čištěny čisticími tabletami beze zbytků.

PRAVIDELNÉ ČISTĚNÍ Při pravidelném používání kávovaru má být přístroj čistěn často a důkladně. Zbytky kávy při každodenním používáním by mohly ucpat hadicový systém Vašeho kávovaruí. Údržba plně automatického stroje je z dlouhodobého hlediska velmi důležitá, proto se doporučuje samočisticí zařízení, jelikož rozpouští částice kávy.

PŘIPRAVENO PRO ČIŠTĚNÍ STROJE Kávová zrna obsahují kávový vosk a kávový olej, které se zachycují v trubkách uvnitř přístrojů. Pravidelná péče o mechanismum přístroje, prodlužuje životnost Vašeho kávovaru a ovlivňuje chuť Vaší kávy.       

EASY APLIKACE A 100% V NĚMECKU Chceme, aby naši zákazníci byli plně spokojeni s našimi vysoce kvalitními produkty a dosáhli viditelných výsledků. Pokud tomu tak není, stačí nám poslat e-mail a vrátíme kupní cenu v plné výši.

 

WoldoClean čisticí tablety

 • Pravidelné používání čisticích tablet WoldoClean zajišťuje dlouhou životnost a energetickou účinnost kávovaru.
 • Vápenec může zvýšit spotřebu energie až o 30%.
  Snadné a bezpečné použití zaručuje snadné, rychlé a dlouhotrvající čištění.
 • Čisticí tablety WoldoClean nezanechávají žádné zbytky. Po vyčištění a následném opláchnutí přístroje je vaše zařízení bezpečné.
 • Naše obaly jsou recyklovatelné a mají tak nízké dopady na životní prostředí.
 • Jednoduché dávkování tablety.

Jak používat: Jak správně používám čisticí tablety WoldoClean?

 • Čisticí tabletu rozpusťte v hrnci s horkou vodou.
 • Vyjměte centrální jednotku z kávovaru a nechte ji v roztoku po dobu 3 minut.
 • Potom opláchněte horkou vodou a znovu osušte centrální jednotku. Vložte je zpět a opláchněte celý stroj čistou vodou.
 • Váš přístroj je nyní odvápněný a vyčištěn. Vychutnejte svoji si kávu!

 

Výrobna

Naše výrobky WoldoClean jsou vyráběny a baleny výhradně "Made in Germany" za vysokých standardů kvality .Díky pravidelným kontrolám během výroby zajišťujeme konzistentní kvalitu.

Nebezpečí 

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice , ochranné brýle. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařské ošetření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Zpět do obchodu